(MS: 1002) Tree Công chúa đồng - Artabotrys aeneus - Ast.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Na - Ho-Anh Na (Mãng Cầu) - Chi-Anh Artabotrys
Life Form
DLG - Dây leo thân gỗ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Dây leo to; dài đến 30 m; nhánh không lông, nâu khói đèn.
 Lá có phiến tròn dài, dài 14-20 cm, dai, không lông, nâu, gân phụ 10-14 cặp; cuống dài 6-8 mm.
Phát hoa đối diện với lá, có lông hay không; hoa khá nhiều; cọng 6-10 mm; cánh hoa màu đồng, xoan thon, cánh hoa ngoài 15 x 6 mm, có lông mặt ngoài, cánh hoa trong nhỏ hơn; tiểu nhụy nhiều. Tâm bì 10.

Other Species Artabotrys
  • Công chúa thơm
  • Công chúa trung gian
  • Công chúa Harmand
  • Công chúa Petelot
  • Return
    Print