(MS: 7301) Tree Giá tị - Tectona grandis - L.f
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Hoa Môi - Ho-Anh Cỏ Roi Ngựa ( Ngũ Trảo ) - Chi-Anh Tectona
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây rụng lá, gốc thường có rãnh và có bạnh. Cao 30 m, đường kính 60-80 cm. Vỏ ngoài màu xám vàng, nứt dọc thành vảy nhỏ, dài và hẹp, thịt vỏ có xơ. Cành non phủ lông hình sao; màu gỉ sắt.
Lá hình trái xoan, hình trứng ngược hoặc gần hình tròn, đỉnh nhọn, gôc men trên cuống, mặt trên nhẵn, mặt dưới phủ lông, hình sao màu vàng nhạt, dài 20-60 cm, rộng 20-40 cm. Gân bên 30-60 đôi. Cuống lá dài 2,5-5 cm, có lông hình sao.
Cụm hoa lớn, hình chùy, gồm những xim 3 nhánh, mọc đối. Cánh đài có lông dày đặc, hợp thành ống, trên có răng, mặt ngoài có những tuyến đỏ. Cánh tràng màu trắng hợp thành ống, trên có 5-6 thùy tròn, mặt ngoài có lông và tuyến. Nhị 5-6, hơi thò ra. Bầu hình nón có lông dày đặc, vòi ngắn, chia 2.
Quả hạch hình cầu, có lông hình sao dày đặc, đường kính 2 cm, phía ngoài có đài bao bọc, màu vang.
Hoa tháng 5-6 hoặc tháng 7-7. Mùa quả tháng 11-12, hoặc 12-1.

Return
Print