(MS: 8266) Tree Gáo vàng ( Cốc đá ) - Nauclea orientalis - (L.) L..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Đởm - Ho-Anh Cà phê - Chi-Anh Aidia
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Đại mộc. Cao đến 20 m, phân cành nhiều, mọc ngay, vỏ thân màu nâu xám nhẵn, gỗ vàng. Lá đơn mọc đối, dạng trái xoan rộng đầu tù tròn, gốc tròn hay hình tim, dài 8-25 cm. Gân bên 10-14 đôi. Cuống lá dài 1-3 cm, tròn, lõm ở phía trên. Lá kèm hình trái xoan lớn. Cụm hoa hình đầu trên cuống mập, dài 2-5 cm. Cụm hoa có đường kính 4-5 cm. Hoa nhỏ xếp sát nhau, lá đài dính nhau thành ống, cánh tràng hợp thành ống dài 0,7 cm, màu vàng ngà. Bầu có vòi nhụy dài 0,7 cm thò ra ngoài hoa. Hoa thơm. Hoa tháng 3. Quả kép hình cầu, mập, đường kính 2-3 cm. Quả tháng 7. Vùng ẩm, mát.

Other Species Aidia
  • Tà hay (Găng Nam Bộ)
  • Găng răng nhọn (Đài khoai)
  • Return
    Print