(MS: 5067) Tree Bần giác - Oligoceras eberhardtii - Gagn..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Thầu Dầu (Đại Kích) - Ho-Anh Đại Kích (Ba Mảnh Vỏ) - Chi-Anh Oligoceras
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Đại mộc cao 20 m; nhánh kịch cợm. Lá có phiến to, xoan tam giác, dài 5-10 cm, đáy cắt ngang, có 3 gân, không lông, mặt dưới mốc mốc; cuống dài, có 2 tuyến ở đầu. Chùm tụ tán đồng chu; hoa có 5 lá đài có 1 tuyến có cọng ở lưng, 5 cánh hoa cao 5 mm, 5 tiểu nhụy xen với 5 tiểu nhụy lép, quanh noãn sào lép to; hoa cái có noãn sào có 3 vòi nhụy chẻ 2.

 

Return
Print