(MS: 9567) Tree Lùn nước - Schumannianthus dichotomus - (Benth. & Hook.) Gagn..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Hành (Đơn Tử Diệp - Một Lá Mầm) - Bo-Anh Gừng - Ho-Anh Huỳnh Tinh - Chi-Anh Schummannianthus
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Bụi, cao 1-1,5 m; nhánh lưỡng phân, vỏ xanh đậm. Lá có phiến bầu dục dài 7-15 cm, không lông; cuống ngắn, mép 1-2 mm. Phát hoa ở chót nhánh, dài 12 cm; lá hoa song đính 6-7; hoa trắng, dài 3 cm; môi to 1 x 1,3 cm; hột tiểu nhụy lép hình chóp; noãn sào có lông. Trái to 1 cm, như cắt ngang ở đầu và có 3 cạnh tròn tròn; hột 3. Dựa rạch.

Return
Print