(MS: 1336) Tree Vằng đắng Blume - Coscinium blumeanum - Miers ex Hook. f. & Th..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Hoàng Liên - Ho-Anh Dây Mối (Tiết Dê) - Chi-Anh Coscinium
Life Form
DLG - Dây leo thân gỗ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Dây leo.
Thân to.
Lá có phiến xoan hay xoan tròn dài, to 12-35 x 6-20 cm, không lông, lúc nhỏ như mặt bọt, mặt dưới mốc trắng, có lông dày, gân ở đáy 7, gân phụ 2-5 cặp; cuống 6-20 cm, gắn cánh bìa 1,5-2 cm.
Hoa đầu to 10-13 cm; hoa đực có 3-6 lá đài, 6 tiểu nhụy. Hoa cái có 6 lá đài, 3 tâm bì. Quả nhân cứng xoan, có lông, to 2,5 cm.
Rừng bình nguyên.

Return
Print