(MS: 2283) Tree Cứt quạ - Gymnopetalum cochinchinensis var. incisa - Gagn..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Bầu Bí - Ho-Anh Bầu Bí - Chi-Anh Gymnopetalum
Life Form
COL - Dây leo thân cỏ Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Cỏ bò.
Phiến lá có khía sâu, thùy cũng có khía, mặt trên có lông nhám dày.
Đồng chu, hoa đực gắn thành chùm có lá hoa kết lợp; vành trắng, rộng 3 cm; bao phấn dính nhau, chót có mũi. Hoa cái cô độc.
Trái tròn dài, có 10 sóng lì.
Ruộng, lùm bụi, rừng hậu lập. 1-1.500 m.


 

Return
Print