(MS: 8265) Tree Gáo vàng (Gáo không cuống) - Neonauclea sessilifolia - (Hook. f.) Merr..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Đởm - Ho-Anh Cà phê - Chi-Anh Neonauclea
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây thường xanh, cao 6 – 12 m, đường kính 35 – 40 cm. Vỏ ngoài màu xám tro, nứt dọc và ngang tạo thành những hình đa giác không đều. Khi già bong mảng, thịt vỏ dai. Cành to mọc xoắn ốc. Lá đơn mọc đối chéo chữ thập, hình bầu dục hay trái xoan, dài 10 – 15 cm, rộng 6 – 10 cm, đầu tròn hay tù, gốc tròn hay hơi hình tim. Gân bên 6 – 8 đôi. Lá kèm hình tim, dài 12 mm, rộng 10 mm, sớm rụng. Cụm hoa đầu, mọc ở đầu cành; thường tập hợp 3 cụm hoa một chỗ. Hoa mẫu 5, có lông mềm. Cánh đài hợp hình ống, trên có 5 thùy hình dùi trống. Cánh tràng hợp thành ống trên có 5 thùy ngắn. Nhị 5 đính trên ống. Vòi dài, vươn ra ngoài. Quả hình cầu, mang nhiều quả nhỏ, hình nêm; vỏ hóa gỗ, nứt 4 mảnh. Mỗi quả nhỏ 2 ô mang rất nhiều hạt nhỏ có cánh. Hoa tháng 6 – 7.

Other Species Neonauclea
  • Gáo đỏ (Vàng kiền)
  • Return
    Print