(MS: 8415) Tree Trang vàng - Ixora stricta - Roxb..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Đởm - Ho-Anh Cà phê - Chi-Anh Ixora
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc nhỏ. Không lông. Lá có phiến thon, dài 6-9 cm, đầu tà, đáy từ từ hẹp, gân phụ 7-8 cặp; cuống ngắn, lá bẹ nhọn, cao 6-7 mm. Chùm tụ tán ngắn, như tản phòng ỏ chót nhánh; đài nhỏ, vành đỏ, hường hay vàng, có ống cao 3,5 cm, tai 4, thon, dài 1,2 cm; tiểu nhụy 4. Quả nhân cứng 2, đen.

Other Species Ixora
  • Trang trắng
  • Trang Lào
  • Trang trăm
  • Trang trở đen
  • Trang dịu
  • Return
    Print