(MS: 1000) Tree Bồ quả hoe - Uvaria Rufa - Bl..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Na - Ho-Anh Na (Mãng Cầu) - Chi-Anh Uvaria
Life Form
BTR - Cây bụi trườn Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc trườn; chồi non có lông nâu hoe dày, dài.
Lá có phiến có mũi, dày, mặt trên màu xám bạc, nhám nhám, mặt dưới có lông hình sao màu nâu vàng; cuông dài 3 – 4 mm, có lông màu nâu dày.
Phát hoa 1 – 3 hoa, ngoài nách lá hay đối diện với lá; lá đài liên mảnh, dính nhau đến 1/2; cánh hoa màu đỏ đậm; đế có lông.
Phì quả trên một cọng dài 1 – 4 cm, có lông hình sao màu nâu; hột 10 – 20, xếp theo 2 hàng.

Other Species Uvaria
  • Bồ quả lá to
  • Bồ quả cong quẹo
  • Chuối con chồng
  • Return
    Print