(MS: 5578) Tree Gội ổi - Aglaia quocensis - Pierre
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Cam - Ho-Anh Xoan - Chi-Anh Aglaia
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Đại mộc.
Nhánh non có lông hình sao.
Lá mang 7-9 lá phụ thon, dài 6-9 cm, không lông.
Chùm tụ tán tạp phái hay biệt chu; hoa tròn, to 2 mm; bao phấn 5, đầu nhọn, gắn giữa ống nhụy đực ngắn; noãn sào hình xá lị, có lông hình sao, 2 buồng. Phì quả to 4-6 mm, 1 hột.

Other Species Aglaia
  • Ngâu Repơ
  • Ngâu Biên Hòa
  • Sang ngâu (Giấy)
  • Ba chia
  • Gội giống nhãn
  • Ngâu rất thơm
  • Return
    Print