(MS: 2105) Tree Bụp lá nhỏ - Hibiscus vitifolius - L..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Bông - Ho-Anh Bông (Bụp) - Chi-Anh Hibiscus
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Cỏ nhất hay lưỡng niên, thân có lông mịn. Lá có phiến như nhung, có 3 thùy cạn, đáy hình tim, gân từ đáy 5-7; cuống dài bằng phiến, lá bẹ như kim. Hoa thơm, vàng tươi, tân đỏ đậm; lá đài phụ 10, rời, cao 1 cm; đài dính nhau 1/2 ; cột nhụy đực ngắn. Nang có lông, 5-6 khía, rộng hơn cao; hột hình thận.

 

Other Species Hibiscus
  • Bụp lá to
  • Return
    Print