(MS: 9500) Tree Lô ba treo - Globba pendula -
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Hành (Đơn Tử Diệp - Một Lá Mầm) - Bo-Anh Gừng - Ho-Anh Gừng - Chi-Anh Globba
Life Form
COD - Cỏ đứng Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Địa thực vật cao 30-40 cm, thơm. Lá có phiến to 12-15 x 3 cm, mặt dưới có khi đỏ; mép như cắt ngang. Chùm tụ tán dài 5-10 cm, nhánh ngắn mang hoa và truyền thể trắng nhọn, ở nách lá hoa; hoa vàng nghệ; lá đài 3, nhỏ; cánh hoa 3, dính thành ống dài; tiểu nhụy lép 2, to, vàng; môi lõm ở đầu, gắn trên chỉ tiểu nhụy rất dài, có rãnh chứa vòi nhụy; bao phấn có 2 cánh. Phì quả trắng, to 5-6 mm; hột có tử y.

Return
Print