(MS: 5017) Tree Rì rì - Homonoia riparia - Lour..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Thầu Dầu (Đại Kích) - Ho-Anh Đại Kích (Ba Mảnh Vỏ) - Chi-Anh Homonoia
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc cao 2 – 4 m. Lá có phiến thon hẹp, không lông mặt trên; cuống dài 5 – 7 mm, lá bẹ nhọn, cao 6 mm, có răng và tuyến. Biệt chu, vô cánh; hoa đực có 3 lá đài, tiểu nhụy nhiều như một cây chia nhánh; hoa cái có 5 lá đài, noãn sào với 3 vòi nhụy hình lông. Quả nang tròn tròn, đường kính 4 mm.

 

Return
Print