(MS: 2245) Tree Thư diệp - Adenia heterophylla - (Bl.) Koord. subsp. Arcta (Craib) de Wilde.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Hoa Tím - Ho-Anh Lạc Tiên (Nhãn Lồng) - Chi-Anh Adenia
Life Form
COL - Dây leo thân cỏ Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Dây leo. Lá có phiến hình tim hay có 3 thùy, dài 5 – 16 cm, rộng 4,4 – 14 cm, mỏng hay dai, không lông; cuống có 2 tuyến ở chót.
Phát hoa có 1 – 3 vòi; hoa đực và lưỡng phái có đài cao 5 – 6 mm; cánh hoa nhỏ.
Nang hình bắp dài 2 – 3,5 cm; mảnh 3; hột to 7 – 8 mm, tử y trắng

Return
Print