(MS: 1333) Tree Cổ an - Arcangelisia flava - (L.) Merr..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Hoàng Liên - Ho-Anh Dây Mối (Tiết Dê) - Chi-Anh Arcangelisia
Life Form
DLG - Dây leo thân gỗ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Dây leo thân gỗ to; gỗ màu vàng tươi, mủ vàng; nhánh non không lông màu đen.
Phiến to hay trung, dài 10 – 25 cm, rộng 4,5 – 19 cm, dai cứng, không lông, mặt dưới có domatie có lông, đáy tròn hay hình tim, gân 5 từ đáy; cuống dài 3 – 15 cm, phù 2 đầu, đen, không lông.
Chùm tụ tán 10 – 50 cm; hoa đực nhỏ, 3 lá đài ngoài, 3 – 3 lá đài trong, tiểu nhụy thành đầu tròn. Hoa cái có 6 lá đài, tiểu nhụy lép như vảy, 3 tâm bì.
Trái xoan, dài 2 cm, vàng, trên đế hoa phù rộng.
Lợi kinh, trị sốt, giúp hoa, chống bướu.

Return
Print