(MS: 4985) Tree Mã rạng trái nhỏ - Macaranga microcarpa - Pax & Hoffm..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Thầu Dầu (Đại Kích) - Ho-Anh Đại Kích (Ba Mảnh Vỏ) - Chi-Anh Macaranga
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộcthành bụi hơi bò; nhánh mảnh, lóng dài. Lá có phiến xoan rộng, dài 9 cm, rộng 6 cm, đầu có mũi dài, gốc tròn, gân từ gốc 3, mép có răng thấp thưa, gân bên đi đến đáy răng, có lông đơn và tuyến tiết nhỏ, vàng; cuống dài 3 – 4 cm. Phát hoa ở nách lá dài bằng cuống; lá hoa xoan, đầy lông và có rìa to.


 

Other Species Macaranga
  • Mã rạng Ấn (Ba soi hoa tuyến)
  • Return
    Print