(MS: 5574) Tree Ngâu rất thơm - Aglaia odoratissima - Bl
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Cam - Ho-Anh Xoan - Chi-Anh Aglaia
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Đại mộc cao 5-12 m.
Lá kép; có sóng vảy hình sao, mang 5 lá phụ thon, to 6-8 x 3-3,5 cm, nhọn hai đầu, không lông, mặt trên có vảy, gân phụ 6 cặp; cuống phụ 8 mm.
Chùm tụ tán ở nách lá, ngắn hơn lá; hoa nhiều, nhỏ, cao 1 mm; cánh hoa dính nhau ở đáy.
Phì quả xoan to 8 x 6 mm. 2n = 84.

Other Species Aglaia
  • Ngâu Repơ
  • Ngâu Biên Hòa
  • Sang ngâu (Giấy)
  • Ba chia
  • Gội giống nhãn
  • Gội ổi
  • Return
    Print