(MS: 2221) Tree Nhãn lồng - Passiflora foetida - L..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Hoa Tím - Ho-Anh Lạc Tiên (Nhãn Lồng) - Chi-Anh Passiflora
Life Form
COL - Dây leo thân cỏ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cỏ leo; thân lá có lông trĩn.
Lá có phiến hình tim tam giác, có 3 thùy, bìa có răng nhỏ; lá bẹ 1 cm, xẻ thành đoạn nhọn. Hoa cô độc ở nách lá; 3 lá hoa to, rất rìa; lá đài 5, xanh, có bìa trắng; cánh hoa 5 dính ở đáy; trang phụ có nhiều sợi tím và dài; hùng thư đài 1 cm; tiểu nhụy 5; bầu nhụy xanh, 3 vòi.
Phì quả vàng; đính phôi trắc mô 3; hột có tử y chua ngọt trắng trắng.
Lùm bụi, hàng rào đến 1.000 m.

Return
Print