(MS: 992) Tree Bồ quả cong quẹo - Uvaria flexuosa - Ast.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Na - Ho-Anh Na (Mãng Cầu) - Chi-Anh Uvaria
Life Form
BTR - Cây bụi trườn Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc leo cao 5 – 6 m; nhánh mảnh, có lông mịn hình sao hoe.
Lá nhỏ, dài 6 – 10 cm, mỏng, gân phụ 8 – 9 đôi rất mịn, mặt dưới nâu, láng; cuống dài 2 – 3 mm, có lông hình sao.
Cọng như chỉ dài 3 cm; nụ cao 6 mm, có lông mịn; lá đài liên mảnh, tròn, có lông hoe; cánh hoa ngoài tròn, to 4 mm, có lông, cánh hoa trong hơi nhỏ hơn; tâm bì nhiều, noãn 6, thành 2 hàng.

Other Species Uvaria
  • Bồ quả lá to
  • Bồ quả hoe
  • Chuối con chồng
  • Return
    Print