(MS: 8260) Tree Vuốt Trung Quốc - Uncaria siensis - (Oliv.) Havil..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Đởm - Ho-Anh Cà phê - Chi-Anh Uncaria
Life Form
BTR - Cây bụi trườn Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc leo; cành vuông, không lông. Lá có phiến xoan bầu dục, to 14 x 7,5 cm, chót có mũi nhọn, đáy tròn, không lông, gân phụ 8-9 cặp, mặt trên nâu sậm, mặt dưới nâu tươi; cuống dài 1 cm. Hoa đầu trên cọng dài 4-5 cm, mang nang hình thoi cao 1 cm, có mõ; hột nhỏ, nhiều, có cánh.

Other Species Uncaria
  • Vuốt len
  • Return
    Print