(MS: 4963) Tree Ruối tròn dài - Mallotus oblongifolius - (Miq.) Muell.-Arg..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Thầu Dầu (Đại Kích) - Ho-Anh Đại Kích (Ba Mảnh Vỏ) - Chi-Anh Mallotus
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc 2-6 m; nhánh hơi hoe. Lá mọc xen hay đối; phiến thon ngược, đầu hơi dài, đáy hẹp tròn, gân từ đáy 3, không lông trừ gân mặt dưới; cuống mảnh 2-3 mm. Gié đực ở ngọn; lá đài 3, hơn 25 tiểu nhụy; chùm cái, lá đài dính, noãn sào có gai cao 2,5 mm. Nang to 1 cm, có gai; hột tròn to 5 mm. Rừng 400-800m.


 

Other Species Mallotus
  • Ba chia (Rùm nao, Thuốc Sán)
  • Ba bét nam (Bông bệt)
  • Return
    Print