(MS: 3620) Tree Cóc kèn mũi - Derris acuminata - (Grah.) Benth
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Đậu - Ho-Anh Phụ Cánh Bướm - Chi-Anh Derris
Life Form
DLG - Dây leo thân gỗ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Dây leo cao 8 m; nhánh non có lông mịn, nhánh già có mụt.
Lá kép lông chim lẻ mang 7 lá phụ, xoan rộng, dài 5,5 cm, rộng 3,5 cm, chót có mũi ngắn, mỏng, gân bên 6 – 7 đôi, mặt dưới mốc mốc.
Cụm hoa chùm tụ tán; đài có lông dày mặt ngoài, răng tròn, cao 4 mm; cánh hoa có lông nằm dày mặt ngoài, cờ 8 mm; tiểu nhụy đơn liên; noãn 3.
Trái có 1 cánh, to 5 – 6 x 2 – 2,5cm; hột 1.
Cây cho lá đắp trị ghẻ khuyết.

Other Species Derris
  • Cóc kèn leo
  • Return
    Print