Thông tin chi tiết

(MS: 3620) Cây Cóc kèn mũi - Derris acuminata - (Grah.) Benth
Phóng to hình
Phân loại khoa học
Ngành Ngọc Lan - Lớp Song Tử Diệp - Bộ Đậu - Họ Phụ Cánh Bướm - Chi Derris
Dạng sống
DLG - Dây leo thân gỗ
Có hoa quả
Quý hiếm
Nguy cấp - NĐ32
Mô tả

Dây leo cao 8 m; nhánh non có lông mịn, nhánh già có mụt.
Lá kép lông chim lẻ mang 7 lá phụ, xoan rộng, dài 5,5 cm, rộng 3,5 cm, chót có mũi ngắn, mỏng, gân bên 6 – 7 đôi, mặt dưới mốc mốc.
Cụm hoa chùm tụ tán; đài có lông dày mặt ngoài, răng tròn, cao 4 mm; cánh hoa có lông nằm dày mặt ngoài, cờ 8 mm; tiểu nhụy đơn liên; noãn 3.
Trái có 1 cánh, to 5 – 6 x 2 – 2,5cm; hột 1.
Cây cho lá đắp trị ghẻ khuyết.

Các phân loài khác thuộc chi Derris
  • Cóc kèn leo
  • Trang trước
    In bài