(MS: 2213) Tree A ban chùm dài - Rinorea longiracemosa - (Kurz) Craib
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Hoa Tím - Ho-Anh Hoa Tím - Chi-Anh Rinorea
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ nhỏ; nhánh không lông. Lá có phiến thon ngược, dài 10 cm, rộng 4 cm, chót nhọn, đáy chót buồm, bìa có răng nhỏ, gân phụ 8 – 10 cặp; cuống dài 0,8 – 1 cm, lá bẹ nhọn, dài 5 mm.
Chùm dài 5 – 7 cm; lá hoa nhọn.
Nang cao 1,3 cm; mảnh 2.

Other Species Rinorea
  • Quần diệp rắn
  • Return
    Print