(MS: 8254) Tree Vuốt len - Uncaria lanosa - Wall. f. ferrea (Bl.) Ridsd..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Đởm - Ho-Anh Cà phê - Chi-Anh Uncaria
Life Form
BTR - Cây bụi trườn Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Dây leo; cành vuông có lông sét, mang móc cong có lông sét. Lá đơn, mọc đối, phiến hình bầu dục rộng, dài 15 cm, rộng 10 cm; gân bên 10 đôi, mặt trên màu nâu đường thẻ, có lông rải rác, mặt dưới có lông màu vàng khá dày; cuống lá dài 5 mm, lá bẹ chẻ 2. Hoa đầu trên cọng dài 8 cm, có lông vàng; cọng có 2 lá hoa dài 1 cm; hoa đầu to 1 cm.

Other Species Uncaria
  • Vuốt Trung Quốc
  • Return
    Print