(MS: 5565) Tree Gội giống nhãn - Aglaia euphoroides - Pierre
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Cam - Ho-Anh Xoan - Chi-Anh Aglaia
Life Form
GOT - Cây gỗ trung bình Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Đại mộc cao 20 m; nhánh non có lông hình sao.
Lá mang 7-9 lá phụ dài 9-10 cm, không lông trừ ở gân giữa mặt dưới, mặt trên láng, cuống phụ 6-8 mm.
Chùm tụ tán cao 10 cm; hoa nhỏ, cao 2 mm, tạp phái; cánh hoa 5, cao 1,5 mm; bao phấn 5, đầu tà, gắn gần miệng ống; noãn sào 2 buồng.
Phì quả cao 1,4 cm, hoe hoe; hột 1, cao 1cm.

Other Species Aglaia
  • Ngâu Repơ
  • Ba chia
  • Sang ngâu (Giấy)
  • Ngâu rất thơm
  • Ngâu Biên Hòa
  • Gội ổi
  • Return
    Print