(MS: 4361) Tree Chưn bầu 3 lá - Combretum trifoliatum - Vent
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Sim - Ho-Anh Chưn Bầu (Bàng) - Chi-Anh Combretum
Life Form
COL - Dây leo thân cỏ Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Bụi leo. Nhánh có lông mịn. Lá mọc đối hay chụm 3, có phiến tròn dài, dài 7-10 cm, gân phụ 5-7 cặp, xanh đậm; cuống ngắn. Gié từ nách lá, ngắn hơn lá; hoa dày thơm, có lông mịn và đầy lông mặt trong; cánh hoa nhỏ, có lông; tiểu nhụy 8. Dực quả hình thoi, dài 3 cm, có 5 cạnh; hột 1, hình thoi. Nơi ẩm, dựa bờ nước.


 

Other Species Combretum
  • Chưn bầu rụng lá
  • Quỳnh tàu
  • Return
    Print