(MS: 1329) Tree Nam hoàng nhuộm - Fibraurea tinctoria - Lour..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Hoàng Liên - Ho-Anh Dây Mối (Tiết Dê) - Chi-Anh Fibraurea
Life Form
DLG - Dây leo thân gỗ Anh
is Fruit
Yes
Rare
 • IIA
 • Emergency
  Description

  Dây leo thân gỗ rất to, gỗ màu vàng.
  Lá có phiến không lông, gân ở đáy 3 (hoặc 5); cuống dài 5 – 14 cm.
  Chùm tụ tán ở nhánh già; 6 lá đài; 0 cánh hoa, 3 – 6 tiểu nhụy, chỉ có 1 phù dưới bao phấn.
  Hoa cái có 6 tiểu nhụy lép, 3 tâm bì.
  Quả nhân cứng 1- 3, màu vàng hay màu cam; nội quả bì cứng.

  Other Species Fibraurea
 • Dây Nam hoàng, Vàng giang, Hoàng đằng
 • Return
  Print