(MS: 5553) Tree Gội tía (Gội nếp) - Amoora gigantea - Pierre
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Cam - Ho-Anh Xoan - Chi-Anh Amoora
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ cao 40 m, đường kính 250 cm, thân thẳng có bạnh cao. Vỏ thân màu xám bong từng mảng. Cành non có rãnh dọc, phủ lông và vết sẹo lá rụng.
Lá kép lông chim 1 lần lẻ, 5-7 đôi lá nhỏ mọc đối, dài 10-14 cm, rộng 5-7 cm, phiến dài và nhẵn, hình trái xoan, đầu hơi nhọn, gốc tròn. Gân bên 10-18 đôi.
Cụm hoa hình chùy, phủ lông. Cuống hoa ngắn hình 4 cạnh. Cánh đài 4, có lông. Cánh tràng 3, nhị đực 10. Triền hoa hình vành xung quanh nhị. Bầu hình cầu, có lông, không có vòi nhụy, đầu có 3 thùy ngắn hơi nhọn.
Quả hình cầu đường kính 5-6 cm, 3 ô, khi chín nứt dọc. Hạt có áo hạt màu đỏ bao bọc kín.
Hoa tháng 4-5. Quả tháng 9-10.

Return
Print