(MS: 2211) Tree Quần diệp rắn - Rinorea anguifera - (Lour.) O. Ktze.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Hoa Tím - Ho-Anh Hoa Tím - Chi-Anh Rinorea
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Đại mộc nhỏ hay bụi; nhánh non có lông hoe dày.
Lá có phiến bầu dục thon ngược, bìa có răng to, không đều, mặt dưới có lông mềm; cuống như vắng, lá bẹ không rụng.
Chụm ở nách lá hay ngoài nách lá; hoa nhỏ, trắng hay đỏ; cánh hoa có lông.
Nang nở làm 2-3 mảnh có nhiều gai mềm chia nhánh; hột tròn, to 2mm.

Other Species Rinorea
  • A ban chùm dài
  • Return
    Print