(MS: 991) Tree Chuối con chồng - Uvaria grandiflora - Roxb..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Na - Ho-Anh Na (Mãng Cầu) - Chi-Anh Uvaria
Life Form
BTR - Cây bụi trườn Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc trườn; nhánh non có lông hoe.
Lá to dài 15 – 20 cm, lúc non đầy lông vàng, lúc già có màu nâu, màu ôliu lúc khô, gân bên 16 – 18 đôi, có lông ở mặt trên, mặt dưới như nhung vàng.
Hoa cô độc, to, có 2 tiền diệp to; lá đài liên mảnh, tam giác nhọn; cánh hoa 6, đỏ tươi, thơm ngào ngạt, cánh hoa trong to hơn, cao 3,5 cm; tiểu nhụy nhiều; tâm bì nhiều; noãn vào 30.
Trái dày 4 – 6 cm, có eo cạn; hột nhiều, theo 2 hàng, xen kẽ.

Other Species Uvaria
  • Bồ quả lá to
  • Bồ quả hoe
  • Bồ quả cong quẹo
  • Return
    Print