(MS: 2071) Tree Bái bánh bò (Ké hoa vàng, Ké đồng tiền, Bạch bối hoàng) - Sida rhombifolia - L..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Bông - Ho-Anh Bông (Bụp) - Chi-Anh Sida
Life Form
COD - Cỏ đứng Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Cỏ cứng cao vào 0,5-1 m. Lá hình bánh bò, rộng nhất ở giữa, bìa có răng, mặt trên không lông, mặt dưới có lông hình sao. Hoa cô độc; cọng dài 2-4 cm; lá đài dính nhau đến ½; vành rộng 2-4 cm, vàng; tiểu nhụy dính thành ống dài; nuốm 7-11. Phần quả có 2 mỏ như chỉ, ngắn (1,5 mm) hay không.


 

Return
Print