(MS: 4946) Tree Ba chia (Rùm nao, Thuốc Sán) - Mallotus philippensis - (Lamk.) Muell.-Arg..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Thầu Dầu (Đại Kích) - Ho-Anh Đại Kích (Ba Mảnh Vỏ) - Chi-Anh Mallotus
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ cao 10-12 m. Thân tròn, phân cành sớm, vỏ màu xám. Cành non phủ lông mềm hình sao và phấn vàng.Lá đơn mọc cách, phiến lá dài 7-16 cm, rộng 3-6 cm, hình trái xoan, trứng trái xoan hoặc trái xoan mác, thuôn dần về phía đầu và có mũi tù, gốc lá tù hoặc gần tròn; mặt trên nhẵn, mặt dưới phủ lông mềm và có nhiều tuyến; gân gốc 3, gần cuống có 2 tuyến; lá kèm sớm rụng.Hoa đơn tính cùng gốc, không có bao hoa. Cụm hoa đực bông ở đầu cành hay nách lá; cánh đài 3-4, mặt ngoài có lông hình sao và có nhiều tuyến; nhị đực 18-32 chiếc. Cụm hoa cái bông ở đầu cành, cánh đài 3-5 không đều nhau; bầu 2- 3ô, phủ nhiều lông mềm màu đỏ tươi, vòi nhụy 3.


 

Other Species Mallotus
  • Ba bét nam (Bông bệt)
  • Ruối tròn dài
  • Return
    Print