(MS: 9453) Tree Tiểu đậu khấu 3 thùy - Elettariopsis triloba - (Gagn.) Loesen. (Amomum trilobum Gagn.).
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Hành (Đơn Tử Diệp - Một Lá Mầm) - Bo-Anh Gừng - Ho-Anh Gừng - Chi-Anh Elettariopsis
Life Form
COD - Cỏ đứng Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cỏ. Cao 80 cm; căn hành mảnh. Lá 4-6; phiến không lông, dài 8-15 cm, rộng 3-4 cm, đáy nhọn, bất xứng. Phát hoa ở đất; lá hoa dài 1,5-2 cm; hoa không nhiều; đài dài 4,5 cm; cánh hoa 22 x 7 mm; môi có 3 thùy; noãn sào có hàng lông dọc.

Return
Print