(MS: 8249) Tree Đo giam - Mytragyne hirsuta - Havil.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Đởm - Ho-Anh Cà phê - Chi-Anh Mitragyne
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Thân mộc cao 5-10 m; vỏ xám. Lá rụng theo mùa; phiến thon, bầu dục hay tròn, to 11-20 x 0-20 cm, mặt trên không lông, mặt dưới có lông, gân phụ 6-10 cặp; cuống 1-2,5 cm, lá bẹ cao 10-12 mm. Hoa đầu to 10-12 mm; lá hoa phụ hẹp, dài 2,5-3,5 mm; hạ hoa 1,2-2 mm; đài có chuỳ hình muỗng hẹp, dài hơn 1,5 mm; vành vàng, không lông mặt ngoài, ống 5-6 mm, thuỳ 2-2,5; nuốm dài, cao 1-2 mm. Nang thành đầu tròn to 15-20 mm; nang cao 5-8 mm, nở từ ngọn; hột dẹp, có cánh, dài 2-2,5 mm..

Return
Print