(MS: 5545) Tree Huỳnh đàn báp - Dysoxylum tpongense - Pierre
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Cam - Ho-Anh Xoan - Chi-Anh Dysoxylum
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ thường xanh, cao 3 – 10 m; nhánh có cạnh, có lông nằm hoe.
Lá có sóng dài 15 – 20 cm, nâu lợt, mang lá phụ tròn dài hẹp, dài 18 cm, rộng 3 cm, đầu nhọn, có đuôi dài, đáy bất xứng, gân bên 13 – 15 đôi, mặt trên ôliu xám, mặt dưới ửng nâu đẹp, cuống phụ 1 cm.
Hoa chùm ở nách lá, cao 5 – 6 cm. Quả nang cắt vách hình xá lị, đen, cao 14 mm, rộng 8 mm; quả bì dày; buồng 2 (2 lép); hột 1, to 13 x 8 mm.

Other Species Dysoxylum
  • Huỳnh đàn gân đỏ
  • Return
    Print