(MS: 4353) Tree Quỳnh tàu - Combretum latifolium - Bl
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Sim - Ho-Anh Chưn Bầu (Bàng) - Chi-Anh Combretum
Life Form
BTR - Cây bụi trườn Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc leo cao 15 m; vỏ xám xám. Lá có phiến bầu dục tròn dài, dài 10-15 cm, chót tà, đáy tròn, không lông, gân phụ 6-8 cặp; cuống 12 mm. Gié ở nách lá hay ngọn, dày, dài 5-7 cm; hoa có đài hình ly với 4 thùy; tiểu nhụy 8. Dực quả cao 2,5 cm; cánh 4 cao 1 cm; hột 1, dài 12-15 mm.


 

Other Species Combretum
  • Chưn bầu rụng lá
  • Chưn bầu 3 lá
  • Return
    Print