(MS: 1783) Tree Chai (Chò, Bô bô) - Shorea guiso - (Blco.) Bl
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Bông - Ho-Anh Dầu - Chi-Anh Shorea
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ, thân thẳng hình trụ, cao 30 – 40 m, đường kính tới 120 cm. Vỏ nứt dọc nông. Cành rất lớn. Cành non, lá kèm, cuống lá, trên các gân lá đều có lông.
Lá đơn mọc cách, phiến lá thuôn hay hình mác thuôn; tròn hay tù ở gốc, đỉnh có mũi ngắn, mặt trên sáng bóng, mặt dưới màu nâu đỏ, dài 8 – 8,5 cm, rộng 2,7 – 3 cm. Gân bên 14 – 18 đôi. Cuống lá dài 1 – 2 cm, hơi vặn và hơi có rãnh ở trên. Lá kèm hình trái xoan nhọn, dài 3 – 4 mm.
Cụm hoa chùm, có lông, dài 6 – 7 cm, với 7 – 8 nhánh ngắn. Hoa không cuống. Cánh đài hình trái xoan có lông ở ngoài, trong nhẵn. Cánh tràng có lông ở ngoài. Nhị đực 32 – 37 xếp thành 3 hàng. Bầu và vòi nhụy có lông.
Quả có 3 cánh lớn, 2 cánh nhỏ.
Mùa quả tháng 3 – 5. Cây cho nhựa màu vàng nâu nhạt, thành khối lớn dùng trong kỹ nghệ sơn hoặc sảm thuyền.

 
 
 
Other Species Shorea
  • Cà chắc
  • Sến nghệ
  • Xến đỏ (Xến mủ, Xến cật)
  • Chai Thorel
  • Return
    Print