(MS: 5544) Tree Chạc khế - Dysoxylon tokinense - Chev. ex Pell..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Cam - Ho-Anh Xoan - Chi-Anh Dysoxylon
Life Form
GOT - Cây gỗ trung bình Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ lớn, nhánh nâu đậm, nhăn nhíu dọc. Lá có sóng đen, dài đến 20 cm, mang 11-13 lá phụ tròn dài, dài 10 cm, rộng 3 cm, đầu có mũi, gân bên 9 hay 10 đôi, mặt trên màu nâu đậm, mặt dưới nâu nhạt; cuống phụ dài 4 mm. Chùm tụ tán cao 4-6 mm, có lông nhung; cánh hoa 5-4, cao 6 mm; nhị đực 8-10, thành ống, bao phấn không thò; dĩa mật; noãn sào có lông, 4 buồng 2 noãn. Quả nang, cắt vách.

Return
Print