(MS: 4912) Tree Cù đèn Đồng Nai - Croton dongnaiensis - Pierre ex Gagn..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Thầu Dầu (Đại Kích) - Ho-Anh Đại Kích (Ba Mảnh Vỏ) - Chi-Anh Croton
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc cao 3-4 m gần như không lông. Lá gần như mọc chụm 3-4; phiến thon dài đến 12 cm, không lông, dai, gân phụ 10-12 cặp, bìa nguyên; cuống ngắn, dài 1-5 mm. Phát hoa là chùm đứng từ ngọn nhánh, cao, đơn hay lưỡng phái; hoa đực có 15-16 tiểu nhụy; hoa cái có bầu nhụy 3 vòi chẻ hai. Nang to 4-6 mm.


 

Other Species Croton
  • Cù đèn Thorel
  • Cù đèn Chevalier
  • Cù đèn đuôi
  • Cù đèn Delpy
  • Cù đèn nhiếm
  • Return
    Print