(MS: 11110) Tree Thạch hộc - Flickingeria albopurpurea - Seidenf.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Hành (Đơn Tử Diệp - Một Lá Mầm) - Bo-Anh Lan - Ho-Anh Lan - Chi-Anh Flickingeria
Life Form
CPS - Cây phụ sinh Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Phong lan. Có căn hành bò và thân thòng, dài 60-100 cm, có rễ ở mắt; già hành hình thoi dài 5-6 cm, láng. Lá duy nhất; phiến dài 15-20 cm, rộng 2,5 cm. Hoa 1, trắng hay ngà, môi hường mặt trong; cánh hoa hẹp hơn lá đài; cột ngắn.

Return
Print