(MS: 5543) Tree Huỳnh đàn gân đỏ - Dysoxylum rubrocostatum - Pierre
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Cam - Ho-Anh Xoan - Chi-Anh Dysoxylum
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Đại mộc nhỏ; nhánh non có lông xám.
Lá có sóng dài 20-30 cm, có lông, mang 5-6 cặp lá phụ bầu dục, đáy bất xứng, gần như không lông mặt dưới. Gié dài 10 cm.
Đài dính, cánh hoa 4, dài 5 mm; tiểu nhụy 8; dĩa mật ngắn; noãn sào có lông mịn, 2 buồng.
Nang tròn, có lông, cao 2 cm; hột 1.
Phân bố ở rừng luôn luôn xanh, bình nguyên.

Other Species Dysoxylum
  • Huỳnh đàn báp
  • Return
    Print