(MS: 8414) Tree Trang trắng - Ixora finlaysoniana - Wall..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Đởm - Ho-Anh Cà phê - Chi-Anh Ixora
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc. Cao 5-6 m, không lông. Lá có phiến thon ngược, dày, xanh đậm, gân phụ 8-9 cặp; cuống 7-9 mm, lá bẹ nhọn, cao 4-5 mm. Phát hoa ở chót nhánh, dày đặc; hoa trắng, thơm Dành dành; tiền diệp và lá đài cao 2-3 mm; vành có ống cao 2,5 cm, tai xoan ngược; nuốm hường. Quả nhân cứng, to 6-8 mm, đen.

Other Species Ixora
  • Trang vàng
  • Trang Lào
  • Trang trăm
  • Trang trở đen
  • Trang dịu
  • Return
    Print