(MS: 988) Tree Bồ quả lá to - Uvaria cordata - (Dun.) Wall.ex Alston.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Na - Ho-Anh Na (Mãng Cầu) - Chi-Anh Uvaria
Life Form
DLG - Dây leo thân gỗ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Dây leo to; nhánh non có lông hoe. Lá hình tim ở đáy, mặt dưới có lông hình sao hoe, dày.
Hoa 2 – 4 ở ngọn hay đối diện với lá;
lá đài liên mảnh, 6 cánh hoa màu đỏ bầm, như nhau; tiểu nhụy ngoài lép; tâm bì nhiều.
Phì quả xoan, không lông, hơi có eo; hột 8 – 10.

Other Species Uvaria
  • Chuối con chồng
  • Bồ quả hoe
  • Bồ quả cong quẹo
  • Return
    Print