(MS: 3602) Tree Lăng yên tro (Máu gà núi) - Callerya cinerea - (Benth.) Schot
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Đậu - Ho-Anh Phụ Cánh Bướm - Chi-Anh Callerya
Life Form
BTR - Cây bụi trườn Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc đứng hay leo; nhánh tròn, không lông. Lá mang 5 lá phụ bầu dục dài, dày như da, gân phụ 5-9 cặp, lá bẹ phụ như kim, cao 3 mm; sóng có lông như nhung; lá bẹ nhọn. Chùm tụ tán ở chót nhánh. Trái to, như nhung, eo giữa hột, dài 15 cm, quả bì cứng; hột 3, to 3-3,5 cm.s

Return
Print