(MS: 8246) Tree Giam (Cà giâm, Mạo thư) - Mitragyna diversifolia - (G. Don) Havil..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Đởm - Ho-Anh Cà phê - Chi-Anh Mitragyna
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Đại mộc cao đến 30 m, thường có phết ăn; cành non vuông. Lá có phiến tròn dài, đáy hình tim, có khi tròn, dài 20-25 cm, dai, không lông; lá bẹ bầu dục cao 1-1,5 cm. Hoa đầu thành tụ tán, có lá hoa hình muỗng; vành có ống (3 mm) ngắn hơn tai. Nang cao 4 mm; hột nhỏ, nhiều, dẹp.

Return
Print