(MS: 11043) Tree Thạch hộc vôi - Dendrobium cretaceum - Lindl..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Hành (Đơn Tử Diệp - Một Lá Mầm) - Bo-Anh Lan - Ho-Anh Lan - Chi-Anh Dendrobium
Life Form
CPS - Cây phụ sinh Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Phong lan có giả hành hình thoi màu nâu tím, có rãnh, trên đó là thân mảnh ít nhánh, dài 20-30 cm. Lá có phiến bầu dục, có đốm nâu đỏ. Hoa to, trắng, có sọc đỏ; phiến hoa dài 2,5-3 cm; môi có 3 sọc vàng, thuỳ 3, can.

Return
Print