(MS: 4909) Tree Cù đèn Chevalier - Croton chevalieri - Gagn..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Thầu Dầu (Đại Kích) - Ho-Anh Đại Kích (Ba Mảnh Vỏ) - Chi-Anh Croton
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ cao 8 m, đường kính vào khoảng 25 cm; nhánh trần. Lá có phiến thon, dài 14 cm, rộng 4 cm, rộng ở giữa, nhọn hai đầu, không lông, gân bên 15 đôi, mép có răng nằm và 2 tuyến ở đáy. Cuống dài 1,5 – 3 cm. Hoa chùm dài 6 – 7 cm, đứng, từ chót nhánh; hoa cái có 5 lá đài, dài 2,5 mm, có lông hình sao, 5 cánh hoa cao 1,5 mm; dĩa mật; noãn sào có lông hình sao, vòi nhụy 3 – 4, chẻ 2.


 

Other Species Croton
  • Cù đèn Thorel
  • Cù đèn Delpy
  • Cù đèn đuôi
  • Cù đèn Đồng Nai
  • Cù đèn nhiếm
  • Return
    Print