(MS: 5514b) Tree Lát hoa Đồng Nai - Chukrasia tabularis - A.Juss. var dongnaiensis Pierre
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Cam - Ho-Anh Xoan - Chi-Anh Chukrasia
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
No
Rare
  • VU - (Vulnerable)
  • Emergency
    Description

    Đại mộc; nhánh non có lông nằm. Lá kép chẵn, có sóng dài 20-25 cm; lá phụ 7-20 cặp, đáy bất xứng, không lông trừ ở nách gân mặt dưới. Chùm tụ tán ở ngọn,, cao đến 20 cm; hoa vàng vàng, lưỡng phái; cánh hoa 5; tiểu nhụy 10, thành ống. Nang cao 4 cm; mảnh 3; hột 2 hàng, dài 1,2 cm.

    Return
    Print